بازارسازان نامی‌نت
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

گردینت

[woodmart_title size=”extra-large” color=”white” title=”حالت گردینت” woodmart_css_id=”5e05dab7d99c6″ woodmart_empty_space=”” title_width=”100″]
[woodmart_title size=”extra-large” color=”white” title=”بالا – پایین” subtitle=”حالت خطی”]
[woodmart_title size=”extra-large” color=”white” title=”چپ و راست” subtitle=”حالت خطی”]
[woodmart_title size=”extra-large” color=”white” title=”حالت وسط” subtitle=”دایره شعاعی”]
[woodmart_title size=”extra-large” color=”white” title=”چپ – پایین” subtitle=”دایره شعاعی”]
[woodmart_title size=”extra-large” color=”white” title=”وسط – پایین” subtitle=”بیضی شعاعی”]
[woodmart_title size=”extra-large” color=”gradient” title=”بخش ویجت” woodmart_color_gradient=”rgba(255, 220, 174, 0.901961)-0/rgba(203, 255, 126, 0.85098)-100/|linear-gradient(left , rgba(255, 220, 174, 0.901961) , rgba(203, 255, 126, 0.85098) 100%)|linear|left” subtitle=”بیضی شعاعی”]
[woodmart_title size=”extra-large” color=”gradient” title=”حالت روشن” woodmart_color_gradient=”rgba(17, 66, 101, 0.819608)-0/rgb(0, 196, 255)-100/|linear-gradient(left , rgba(17, 66, 101, 0.819608) , rgb(0, 196, 255) 100%)|linear|left” subtitle=”حالت خطی”]